วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

รับมือภัยแล้งข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 10:17:09 น.
อุบลราชธานี/นายณรงค์ เชาวน์ลิลิตกุล นายอำเภอตระการพืชผลจ.อุบลราชธานี กล่าวถึงปัญหาภัยแล้งที่กำลังคุกคามราษฎรในพื้นที่อยู่ในขณะนี้ว่า อำเภอตระการพืชผล เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในขณะนี้พบว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ และได้ยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)แล้ว จำนวน 3-4 หมู่บ้าน โดยเฉพาะที่บ้านพอก ต.เป้า ระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้เพราะพื้นที่ดังกล่าวแล้งจัด ซึ่งทางอำเภอได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยการนำรถบรรทุกน้ำประปาไปแจกจ่ายราษฎรทุกวัน และแนวโน้มคาดว่าจะมีราษฎรที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ ยื่นเรื่องเข้ามาขอความช่วยเหลืออีกเป็นระยะๆ ในเบื้องต้นได้สั่งการไปยัง อบต. 3-4 แห่งที่มีรถบรรทุกน้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีเมื่อมีการร้องขอ หาก อบต.ไหนไม่มีรถบรรทุกน้ำก็ให้รีบรายงานทางอำเภอโดยเร่งด่วน เพื่อที่จะได้รีบบรรเทาทุกข์ต่อไปส่วนปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการเลี้ยงสัตว์พบว่ายังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะแต่ละหมู่บ้านจะมีสระน้ำขนาดใหญ่กักเก็บน้ำกันทุกหมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น