วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553

นายกฯ สั่งไตรรงค์ เร่งแก้ปัญหาราคาข้าว

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ และกระทรวงพาณิชย์ หามาตรการและผลกระทบของเกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วประเทศเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในหลายพื้นที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ การกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนสูตรในการคำนวณอัตราราคาอ้างอิงข้าวเปลือกใหม่ จากสูตรเดิมที่นำราคาย้อนหลังกับราคาในอนาคตมาคำนวณเป็นราคาข้าวอ้างอิงแบบทุก 7 วัน แต่ในบางช่วงราคาข้าวมีความผันผวน จึงต้องทบทวน สูตรราคาอ้างอิงและกรอกระยะเวลาใหม่ โดยการทบทวนสูตร จะมีการหารือ ในวันพรุ่งนี้ ที่กระทรวงพาณิชย์ ทางด้าน นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ภายในสัปดาห์หน้า กระทรวงพาณิชย์ จะนำเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาข้าวเปลือกตกต่ำ โดยเฉพาะการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในเขตพื้นที่ต่างๆ ให้มากขึ้น โดยจะใช้เกณฑ์ราคาอ้างอิง ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด 200-300 บาท ประกอบกับจะขอมติจาก กขช. ให้ใช้วิธีการแลกซื้อข้าว โดยเอกชนเข้าไปซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาสูง และนำมาแลกเข้ากับรัฐบาล เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน ทั้งนี้เชื่อว่า จะเป็นการลดแรงกดดันต่อสถานการณ์ราคาข้าวที่ปรับตัวลดลงได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น