วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ฝนหลวงหน้าแล้ง

วันศุกร์ ที่ 23 เม.ย. 2553

23 เม.ย. - สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับวิธีการการทำฝนหลวงมาปฏิบัติ สำหรับปีนี้ซึ่งเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงโอกาสที่ฝนตกมีน้อย เจ้าหน้าที่ฝนหลวงได้ประยุกต์เทคนิคพิเศษพระราชทานสร้างความชื้นในอากาศ สามารถทำให้ฝนตกได้หลายพื้นที่. -สำนักข่าวไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น