วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่18

ปธ.อิส ลามสงขลา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ได้รับการสรรหา เป็น จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้รับการสรรหา เป็น จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 ด้วยคะแนนเสียง 423 คะแนน โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล เกิดเมื่อปี พ.ศ.2490 ที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา จบการศึกษาสายศาสนาจากสถาบันปอเนาะใน อ.จะนะ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี

แม้ไม่ใช่ชาวไทยเชื้อสายมลายูแต่ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาคใต้ มาหลายกรรมวาระ นอกจากการสนิทแนบแน่นกับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว พื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลาคือ นาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อยก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นซึ่งนายอาศิสต้องเข้าไปรับผิดชอบใน ฐานะผู้นำศาสนาประจำจังหวัด และการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงคือการดำรงตำแหน่งสำคัญในกรรมการอิสระเพื่อ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)เมื่อสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น