วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

มะเร็งโรคยอดฮิตคนไทยตายปีละ5.5หมื่นคน

สธ. เผย มะเร็งคร่าชีวิตคนไทย ปีละกว่า 50,000 คน ครองแชมป์ยอดตายสูงสุดเป็นที่ 9 ติดต่อกันแล้ว

น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคที่เป็นภัยสุขภาพของคนไทยที่ร้ายแรงที่สุดในขณะนี้ คือ โรคมะเร็ง โดยจากการวิเคราะห์สถิติการเสียชีวิตของคนไทย ย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ.2543 ซึ่งมีปีละประมาณ 3 แสนคน พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นเวลา 9 ปี ล่าสุด ในพ.ศ.2551 มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 55,403 คน เป็นชาย 32,060 คน หญิง 23,343 คน โดยร้อยละ 53 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมา คือ วัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 46 เฉลี่ยแล้วในแต่ละวันจะมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 152 คน หรือ ชั่วโมงละ 6 คน

เมื่อแยกตามอวัยวะที่เกิดมะเร็ง อันดับ 1 มะเร็งตับ 14,084 คน เป็นชาย 9,951 คน หญิง 4,133 คน อันดับ 2 มะเร็งหลอดลม-ปอด 8,565 คน ชาย 5,801 คน หญิง 2,764 คน ทั้งมะเร็งตับและมะเร็งปอด ผู้เสียชีวิตเป็นชายมากกว่าหญิง 2 เท่าตัว อันดับ 3 มะเร็งเต้านม 2,347 คน อันดับ 4 มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 1,839 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น