วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ในหลวง-ราชินีพระราชทานราชานุเคราะห์ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ พระราชทานค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายในการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายในการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานพระมหากรุณาได้ที่กองคลัง โทรศัพท์ 02-623-5500 ต่อ 1112 หรือ 1020

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น