วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เตือนประชาชน ระวังโรคอันตรายช่วงฤดูร้อน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เตือนประชาชน ระวังโรคอันตรายในช่วงฤดูร้อน

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กระทวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังโรคอันตราย ช่วงฤดูร้อน ได้แก่ โรคไข้หูดับ หรือ สเตปโตค็อกคัส ซูอีส และโรคโบทูลิซึม โดยโรคไข้หูดับ สาเหตุเกิดจาก การรับประทานเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบ เช่น ลาบหลู้ รวมทั้งการกินหมูกระทะ หมูจุ่ม ไม่สุกตามหลักโภชนาการ และการสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อรวมทั้งเนื้อหมู เครื่องในหมู และเครื่องในหมูที่เป็นโรค โดยหลังจากได้รับเชื้อ 1 - 3 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน บางรายไม่รูสึกตัว ชักกระตุก เป็นอัมพาต บางรายมีเยื่อบุหัวใจ ปอดอักเสบ สายตาพร่ามัว มีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ 30 หรือ อาจหูหนวกถาวร การป้องกันเชื้อโรคที่ดีที่สุดคือ การทำให้เนื้อหมูสุกด้วยความร้อนระดับ 70 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที สำหรับผู้ชะแหละหรือผู้สัมผัสเนื้อหมู ควรสวมถุงมือป้องกันการติดเชื้อทุกครั้ง หากประชาชนมีอาการป่วย หลังกินหมูดิบภายใน 3 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ หรือ สถานบริการสาธารณสุข โดยด่วน

ส่วนโรคโบทูลิซึม สาเหตุเกิดจากการบริโภคอาหารบรรจุปี๊บหรือกระป๋อง เช่น หน่อไม้ปี๊บ ผักหรือผลไม้กระป๋อง ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคคลอสทริเดียมโบทูลินัม โดยมากอาการป่วยในระยะแรกคล้ายกับอาหารเป็นพิษ มีอาการปวดท้องคลื่นไส้ อาเจียนและถ่ายเหลว และโรคจะลุกลามทำให้ผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาท อาจเกิดภาวะหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด การป้องกันโดยเลือกซื้อ หรือบริโภคอาหารปี๊บและอาหารกระป๋อง ที่ได้มาตรฐานมีการะบุแหล่งผลิตชัดเจน ไม่บุบหรือบวม โดยดูวันผลิตและวันหมดอายุ และข้อมูลโภชนาการอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น