วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สำนักข่าวชื่อดังของต่างประเทศ ออกมาเผยว่า ตอนนี้ มีผู้ถูกยิงเสียชีวิต 2 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 20 คน รวมทั้ง สื่อมวลชน 3 คน ซึ่งมีการอ้า

วันนี้ เวลา 13.37 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา 09.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการจัดงานวิ่งมหัศจรรย์สุพรรณบุรี มาราธอน 2009 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ -นายวัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทพย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำ คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ดังนี้ 1. นางสาวส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสถานบันพระบรมราชชนก และที่ปรึกษาพยาบาลชมรมต่างๆ พร้อมด้วยพยาบาลสมาชิกชมรมพยาบาลป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ชมรมวิสัญญีพยาบาล และชมรมผู้บริหารการพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส 2.นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท วิบูลย์ธานี จำกัด เขตคลองเตย และชุมชนพระราม 9 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน รวมดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน ที่จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารมาลีนนท์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส และสมทบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ดังนี้ 1.นางมาลี พวงพัฒน์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นายจักรกฤษณ์ บุลสุข กรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต ปันดาวคืนดิน รอบพิเศษ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3.นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดขบวนพาเหรดรถโบราณแห่งเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา -นายสุรพงษ์ รงศิริกุล รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเปตองการกุศล ท่าเรือโอเพ่น ครั้งที่ 22 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเปตองดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน ดังนี้ 1.คณะผู้บริหารโรงแรมอมารีวอเตอร์เกท เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อ ให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน 2.คณะผู้บริหารโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน 3. คณะผู้บริหารบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน 4. คณะผู้บริหารโรงแรมปริ้นท์พาเลซ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้ในการก่อสร้างอาคารพยาบาลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน -นายรุงโรจน์ เจริญธัญรักษ์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น นำ คณะกรรมการสโมสรไลออนส์ขอนแก่น สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน และชมรมบาสเกตบอล จังหวัดบุรีรัมย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดสุนัขนานาพันธุ์ สุนัขอารักขา และการแข่งขันบาสเกตบอล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ -นายสุวัฒน์ ไวจรรยา พร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือบทร้อยกรอง ชื่อ น้ำในสำนวนไทย เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย -นายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำผู้ชนะเลิศการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 15 และคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทต่อจากนั้น เวลา 10.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ -นางคริสทีเนอ ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ (Mrs.Christine Schraner Burgener) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร และคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ -นางซีร์ปา แมนปา (Mrs.Sirpa Maenpaa)เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น