วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สธ.สั่งเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนในพื้นที่ชุมนุม เป็น1มิ.ย.

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนในสังกัด โดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดเรียนวันที่ 1 มิ.ย.นี้

ตัวแทนประชาคม เครือข่ายพลเมืองเปลี่ยนกรุงเทพและสภาองค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานคร แสดงความเห็นระหว่างการประชุมการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปประเทศไทย โดยบอกว่าเหตุการณ์ปะทะกันในวันที่ 13-14 พฤษภาคม โดยเฉพาะการลอบยิงพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก สร้างความกังวลให้กับคนกรุงเทพฯในชุมชนต่างๆ ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินได้ และอาจนำไปสู่สงครามกลางเมือง จึงเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่าย ยุติใช้ความรุนแรง

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ มีมติเสนอให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ควบคุม 10 แห่ง เลื่อนการเปิดภาคเรียนจากวันที่ 17 พ.ค.เป็นให้ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่สั่งปิดสถานศึกษาไปจนกว่าสถานการณ์จะ เข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับสถานศึกษาที่อยู่รอบนอกเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษ 9 แห่ง ให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งปิดตามความเหมาะสม ขณะที่สถานศึกษาอื่นๆ หากมีนักเรียนได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่ควบคุมพิเศษให้ผู้บริหารสถาน ศึกษาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป

สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่ดังกล่าว 17 แห่ง กทม.มีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน นี้ ส่วนมาตรการชดเชยผลกระทบที่เกิดจากการเลื่อนการเปิดภาคเรียน ให้สถานศึกษาจัดสอนชดเชยให้เรียนตามระเบียบจนครบเนื้อหาสาระ และรวมทั้งให้คำแนะนำในการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองจากทางอินเทอร์เน็ต .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น