วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กทม.ปิดโรงเรียน ยาวถึง 1 มิ.ย. ร.ร.เรดโซนย้ายไปเรียน ร.ร.คู่ขนานกรุงเทพมหานคร ให้โรงเรียนในสังกัดที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ชุมนุมย้ายไปเรียนยังโรงเรียนคู่ขนาน

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมหาแนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่การชุมนุม ว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้โรงเรียนในพื้นที่ ใกล้เคียงกับการชุมนุมเป็นเขตเรดโซน โดยได้จัดหาโรงเรียนคู่ขนานให้ย้ายนักเรียนไปเรียนดังนี้คือ สำนักงานเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ให้ย้ายไปที่โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี,ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมนี้, ส่วนที่เหลืออีก 4 แห่ง ให้เริ่มย้ายในวันที่ 1 มิถุนายน คือโรงเรียนวัดชัยมงคล ในระดับประถมศึกษาย้ายไปที่โรงเรียนปทุมวัน และระดับมัธยมศึกษาย้ายไปที่โรงเรียนสวนหลวง ,โรงเรียนวัดสระบัว ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนวัดดวงแข และโรงเรียนสวนลุมพินีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา และสำหรับโรงเรียนหัวลำโพง เขตบางรัก จะกระจายนักเรียนไป 4 แห่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเช่นกัน คือ ระดับชั้นป.1 ย้ายไปที่โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า, ระดับชั้น ป.2 ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม, ระดับชั้นป.3 - ป.5 ย้ายไปที่โรงเรียนวัดม่วงแค และระดับชั้นป6. ย้ายไปที่โรงเรียนวัดสวนพลู ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนเยลโล่โซน หรือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบไม่มากมีจำนวน 10โรงเรียน อาทิ โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงรียนวัดดวงแข โรงเรียนปลูกจิต โรงเรียนวัดม่วงแค โรงเรียนวัดสวนพลู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม และโรงเรียนกิ่งเพชร จะให้เปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม โดยจะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลด้านความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในพื้นที่ชุมนุม นปช.และบริเวณโดยรอบ จะมีการจัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองให้ทราบ เกี่ยวกับแผนรักษาความปลอดภัยทั้งภายใน และภายนอกในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ พร้อมทั้งจะให้ครูประจำชั้นจัดทำแผนที่การเดินทางของนักเรียน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลการติดตามนักเรียนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น